KONTAKT CONTACT US

 

Email Us

Name *
Name
 

Quick Links

Biletave : Tickets

044 430 693
info@teatrikombetar.eu


Baleti i Kosovës

Rr. Nënë Tereza
Prishtinë
baleti.i.kosoves@gmail.com

 

Teatri Kombëtar të Kosovës

Rr. Nënë Tereza
Prishtinë
044 430 693
info@teatrikombetar.eu
teatrikombetar.eu