DREJTORI DIRECTOR

Ahmet Brahimaj.jpg

AHMET BRAHIMAJ

Ahmet Brahimaj u lind më 06.12.1953 në Novosellë, Pejë. Shkollën e Mesme të Baletit (1968-1972) e kreu në Shkup, dhe I takon Gjeneratës së Parë të Baletit të Kosovës. Në vitin 1972, ai së bashku me balerinët e tjerë u kthyhen ne Prishtinë dhe kështu formuan Ansamblin e Baletit.

Si solist I kësaj Trupe, Ahmet Brahimaj ka luajtur në të gjitha shfaqjet që janë pregaditur atëkohë, pra ka luajtur në 38 Premiera baleti, e në shumë premiera të tjera të Dramës. Shumë role kryesore, në të cilat ai është paraqitur me mjaft sukses, si në: “Karmen” (Don Hose), “Romeo e Xhyljeta” (Romeo), “Zhizela dhe Interplay” (Albert), “Era dhe Kolona” (Komandanti), “Piter Pan” (Kryeplaku Indian),” Kopelia” (Prefekti), “Don Kishoti” (Espado), “Halili e Hajria” (Sadiku), “Bolero e Shtrausiana”, “Vallja pranverore”, “Trëndafili I përgjakur” (Luisillo), “Ritme të zgjuara”, “Kënga e Rexhës” (Valleheqësi), “Besa” (Princi), “Balloja e Kadetëve”, “Zef Lush Marku” (Tri hije të vdekjes), “Loja e Sizifit” (Udhëheqësi I), “E bukura More” (Thanasi), “Legjenda mbi ngadhnjimin” (Vdekja), “Mbrëmje baleti”, kurse Hans Fyelltarin te “Fyelltari” dhe te shfaqja “Tranzicion II” ka luajtur pas luftës, në vitin 2001/02. Në vitin 1985 Brahimaj emërohet Shef I Baletit. Për punën e tij krijuese ai mori shumë lëvdata, si dhe për nder të 48 vjetorit, u dekorua me “Plaketën e Teatrit Popullor Krahinor” (1986), dhe me rastin e 60 vjetorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, është shpërblyer për punën artistike e krijuese.

Nga viti 1972-1991 përveç si Solist I Baletit dhe Shef I Baletit, Ahmet Brahimaj ka qenë edhe në disa mandate drejtuese të Teatrit Popullor Krahinor, si:

  • Anëtar I Këshillit Artistik dhe pleqësisë të Teatrit Popullor Krahinor të Kosovës, ndërsa pas luftës ai ka qenë

  • Anëtar I Këshillit Artistik të Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”

  • Anëtar I Këshillit Udhëheqës të A.K.K. V. “Shota”

  • Kryetar I Këshillit Udhëheqës të Teatrit Kombëtar të Kosovës

  • Anëtar I Këshillit Udhëheqës të Teatrit Kombëtar të Kosovës

Tani, Ahmet Brahimaj është Drejtor I Baletit të Kosovës dhe është njeriu kyç I rithemelimit të Shkollës së Baletit respektivisht Baletit të Kosovës. Pas luftës, së bashku me disa nga kolegët e tij hapin Shkollën e Mesme të Baletit, në kuadër të shkollës së muzikës “Prenkë Jakova”, Prishtinë. Klasa e Ahmet Brahimajt u diplomua në vitin 2005, dhe është gjenerata e parë pas luftës e njëherit edhe bërthama e Baletit të Kosovës. Gjithashtu, Brahimaj ka kontribuar dhe në formulimin e Ligjit të Operës, Filharmonisë dhe Baletit, Ligj I cili është në funksion tani dhe është aprovuar në vitin 2005.

Gjatë udhëheqjes së Brahimajt, Baleti I Kosovës ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë me shumë koreografë të shquar nga e gjithë Bota, gjë që rezulton me suksese të njëpasnjëshme.

Më datën 26/11/2010, me Urdhërin e Presidentit të Kosovës, me Rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Flamurit Kombëtar, Ahmet Brahimaj nderohet me çmimin e madh “Artist I Merituar” për kontributin e dhënë në zhvillimin e Artit të Baletit në Republikën e Kosovës.

Ahmet Brahimaj was born on June12, 1953 in Novo Selo, Peja. He finished the Ballet Secondary School (1968-1972) in Skopje and belongs to the first generation of Kosovo Ballet. He, along the other dancers, returned to Pristina and formed the Kosovo Ballet.

As a soloist of the troupe, Ahmet Brahimaj performed in 38 premiers, as well as many shows with the Kosovo Drama Troupe. Mr. Brahimaj danced main roles in” “Carmen” (Don Hose), “Romeo and Juliet” (Romeo), “Zhizela dhe Interplay” (Albert), “Era dhe Kolona” (Commander), “Peter Pan” (Indian Headman),” Coppelia”(Prefekti), “Don Quixote” (Espado), “Halili e Hajria” (Sadiku), “Bolero e Shtrausiana”, “Vallja pranverore”, “Trëndafili I përgjakur” (Luisillo), “Ritme të zgjuara”, “Kënga e Rexhës” (Valleheqësi), “Besa”(Princi), “Balloja e Kadetëve”, “Zef Lush Marku” (Tri hije të vdekjes), “Loja e Sizifit” (Udhëheqësi I), “E bukura More” (Thanasi), “Legjenda mbi ngadhnjimin” (Vdekja), “Mbrëmje baleti”, and Hans Fyelltarin te “Fyelltari”. In 1985, Brahimaj was appointed director of the Kosovo Ballet. He received much praise for his work and creativity. Included in this praise, Mr. Brahimaj was given the “Plaque of Provincial Theater” (1986) in honor of theatres 48th anniversary, and an award for creative and artistic work on the 60th anniversary of the Kosovo National Theater.

Apart from being soloist for the troupe and head of Kosovo Ballet, Ahmet Brahimaj held several leading positions in Provincial Theater, such as:

  • Member of artistic board of Kosovo Provincial Theater

  • Member of Artistic Board of National Ensemble of song and dance “Shota”

  • Member of Governing Council A.K.K. V. “Shota”

  • Head of Governing Council of Kosovo National Theater

  • Member of Governing Council of Kosovo National Theater

Now, Ahmet Brahimaj is the Director of Kosovo Ballet and is the key player in reinstating the Kosovo Ballet School. After the war, along with some of his colleagues, he opened the secondary school for ballet; within the Musical school “Prenk Jakova” in Pristina.

Ahmet Brahimaj’s first class graduated in 2005. This class is the base for the new Kosovo Ballet Troupe and is also considered the first generation of dancers after the war. Under Brahimaj’s supervision, Kosovo Ballet has cooperated with many well known choreographers throughout the world, which has resulted in much success. Brahimaj also contributed in formulating the Law of Opera, Philharmonic and Ballet, which is the current law practiced (approved in 2005).

On November 26, 2010 (in honor of National Day Flag, November 28th), Ahmet Brahimaj was given the grand prize “Meritorious Artist” for his contribution to the development of Ballet Art in the Republic of Kosovo by the President of Kosovo.